Ağrısız HSG Rahim Filmi

“Ağrısız HSG” tabirinden kastedilen, anestezi altında yapılan HSG incelemesi değildir. Gelişen teknolojinin imkanlarından yararlanarak, C kollu, dedektörlü röntgen makinesi altında, uygun fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip, yeni kuşak, suda çözünebilir kontrast maddelerin, yumuşak kateterlerden verilerek, rahme doluşunun ve tüplerden geçişinin görüntülenmesidir.
İnceleme sırasında batıcı, sıkıştırıcı, can yakıcı herhangi bir alet kullanılmaz. Kullanılan kontrast madde, içerisinde erimiş özel bir iyot tuzu bulunan sudur. Can yakıcı değildir. rahme verilen bu sıvının bir kısmı inceleme bitince dışarı boşalır. Vücut içinde kalan kısmı ise birkaç saat içinde hemen hemen tamamen idrar yoluyla vücuttan atılır.

Bu işlem esnasında tüplerde sorun tespit edilmesi durumunda, kullanılan kateter kalp anjiolarında kullanılanlara benzer kateterler ile değiştirilerek, tüpler tek başına görüntülenebilmekte ve bazı durumlarda tüplerin açılması sağlanabilmektedir.

İşlem hazırlık safası da dahil, normal koşullarda 3-4 dk'yı geçmemektedir. Hasta işlem öncesi ve sonrası ağrı kesiciye ihtiyaç duymadan normal hayatına dönebilmektedir.